2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarına İlişkin Duyuru Hk/Announcement Regarding Midterm Exams for the Spring Semester of the 2022-2023 Academic Year | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarına İlişkin Duyuru Hk/Announcement Regarding Midterm Exams for the Spring Semester of the 2022-2023 Academic Year

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarına İlişkin Duyuru Hk/Announcement Regarding Midterm Exams for the Spring Semester of the 2022-2023 Academic Year

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavlarına ilişkin Duyuru için tıklayınız.

Click here for the announcement regarding the Midterm Exams for the Spring Semester of the 2022-2023 Academic Year.