Hakkımızda | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Fakültemiz; İktisatİşletmeUluslararası Ticaret ve LojistikSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji olmak üzere beş bölümde eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu bölümlerden İktisatİşletme ve Psikoloji bölümlerinde öğretim dili Türkçe olup, öğrencilerimiz arzu ederlerse İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilmektedirler. Bunun yanında %30 oranında İngilizce olarak öğretim yapılan Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve öğretimin %100 İngilizce olarak yapıldığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler bölümleri öğrencileri için, bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Fakültemizde yer alan bölümlerimiz tarafından yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programları ile araştırma ve uygulama merkezleri, alanlarında uzmanların ve bilim insanlarının yetiştirilmesini, bilimsel araştırma ve projelerin yürütülmesini, yapılacak bilimsel yayınlar yoluyla üretilen bilgilerin toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılmasını, bölgemizin ve ekonomimizin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümüne yönelik politikaların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve yayınlarla bilim, teknoloji, ekonomi ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan; özgürlük ve demokrasiye, bilimsel ve eleştirel düşünceye, yüksek ahlaki değerlere inanan mezunlar veren yenilikçi ve uluslararası itibara sahip bir fakülte olmak.

Kalite odaklı bir yönetim sistemiyle, iş dünyası ve diğer toplum kesimleriyle mükemmel bir işbirliği içinde, teori ve uygulama birlikteliğini sağlamak suretiyle akademik kadro, müfredat, AR-GE merkezleri ve diğer imkân ve süreçlerini mezunlarını küresel rekabete hazırlamak için planlayan, lisansüstü programlarıyla geleceği şekillendirecek akademik ve araştırmacı kadrolarını sürdürülebilir kılan bir fakülte olmak.

Kalite Politikası

Bütün akademik, idari ve fiziki imkânlarımızla, vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirmek üzere Fakülte, Üniversite, öğrenci, personel ve diğer paydaşlar arasında etkin, geliştirilebilir, şeffaf ve denetlenebilir bir koordinasyon ve iş birliğinin kurulmasına imkân veren; bütün ilgililerin memnuniyeti esasına dayanan bir kalite sistemi oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek.