Dekanın Mesajı | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İlk öğrencilerini 2010-2011 akademik yılında alan İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF), şu anda İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümleriyle eğitim ve öğretime devam etmektedir. Temel amacımız, bütün bölümlerimizde uluslararası standartlarda kaliteli eğitim, araştırma, yayınlar ve projelerle, küresel düzeyde rekabetçi ekonomilerde çalışacak insan gücünü ve bilim insanlarını yetiştirmektir.

Yaklaşık yarım yüzyıldır bilim, teknoloji, yönetim ve organizasyon alanlarındaki baş döndürücü değişmeler, toplumları ve ekonomileri yeniden şekillendirmiştir. Bu nedenle, Fakülte olarak, öğrencilerimizi küresel rekabete hazırlamak zorunda olduğumuzun farkındayız.

Bilimin evrenselliği ve küresel rekabet; uluslararası tecrübeyi ve en az bir bilim ve iletişim dilinin iyi derecede bilinmesini gerektiriyor. Bu nedenle, öğrencilerimiz, bazı bölümlerimizde devam edecekleri İngilizce hazırlık sınıfı, her yarıyıl alabilecekleri zorunlu veya seçmeli İngilizce dersleri ve Erasmus Değişim Programları ile iyi derecede İngilizce öğrenebileceklerdir. Öğrencilerimiz, İngilizcenin yanı sıra diğer bazı doğu ve batı dillerini öğrenme fırsatına da sahiplerdir.

Öğrencilerimizin 3. sınıftan sonra bir yarıyıl boyunca (14 hafta) çeşitli endüstrilerdeki firmalarda fiilen çalışmalarını gerektiren Endüstride Uygulamalı Eğitim (COOP, Cooperative Education) dersi, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kuruluşlar ve iş dünyası ile kurulacak yakın ilişkiler ve her yıl düzenlenen kariyer günlerinde çok sayıda firma ile kurulacak bağlantılar; mezunlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.

Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli olmaları, öğretim üyelerimizin öğretme çabalarına çalışarak cevap vermeleri, sorgulayıcı ve teori-uygulama ilişkisini kavramaya eğilimli olmaları; amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Fakültemize bu yıl yerleşen öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, bütün öğrencilerimize yeni akademik yılda başarılar diliyorum.

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan
Dekan