Stratejik Hedeflerimiz | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Stratejik Hedeflerimiz

  1. Kendi alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik, iş yapabilme ve özel/kamu kurum sınavlarını kazanabilme konularında rekabetçi, COOP eğitimiyle teori ve pratiği birleştirmiş, en az bir yabancı dil bilen girişimci ve yenilikçi mezunlar vermek.
  2. Lisans ve lisansüstü düzeylerde bölgesel, ulusal ve uluslararası öğrenciler ve akademisyenler için cazip bir öğretim ve araştırma merkezi haline gelmek.
  3. Lisans ve lisansüstü düzeylerde toplamda %15 oranında uluslararası öğrenciye sahip olmak; öğrencilerimizin en az %10’unu uluslararası mübadele programlarından geçirmek; kendi programlarımıza mübadele öğrencisi çekmek.
  4. Müfredatımızı geliştirmek suretiyle, öğrencilerimizi küresel dünyadaki Endüstri 4.0 dönüşümüne hazırlanmış olarak mezun etmek.
  5. Akademik kadromuzu, bölümlerdeki anabilim ve bilim dallarında yeterli sayıda ve gerekli vasıflara sahip uzmanlar mevcut olacak şekilde güçlendirmek.
  6. Bölümler ve araştırma merkezlerimizdeki disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi ekiplerle, iş dünyasıyla işbirliği içinde öncü ve dönüştürücü araştırma ve projeler yapmak.
  7. Üniversitemizin ve Fakültemizin vizyon, misyon, hedef ve değerlerine hizmet eden bilimsel konferans/sempozyum vb. faaliyetlerde bulunmak.
  8. Toplum ve çevre için gerekli sorumlulukları yerine getirme bilincini her düzeyde yerleştirmek.
  9. Üniversite ve Fakültemizin finansal kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  10. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, çekmek ve geliştirmek.