CO-OP | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

CO-OP

Fakültemizde CO-OP uygulaması üniversitemizin COOP Eğitim Yönergesi kapsamında yürütülmektedir. İlgili yönergeye aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi CO-OP Eğitimi Yönergesi

 

CO-OP için gerekli formlar ve dilekçeler aşağıda yer almaktadır.

F.FR.14 CO-OP Öğrenci Talep Formu

F.FR.30 CO-OP Öğrenci Tercih Formu

F.FR.31 CO-OP Protokolü

F.FR.32 CO-OP Ööğrenci Firma Kurum Eşleştirme Formu

F.FR.202 CO-OP Defteri

F.FR.203 COOP-Sonuç Raporu Formatı

F.SM.57 CO-OP Eğitim İşleyiş Şeması