Ağustos 2022 |

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tek Ders Sınav Duyurusu Hk.

Tek Ders Sınav Duyurusu Hk.

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan yaz okulu sonrasında mezuniyet aşamasına gelen ve tek dersten başarısız olan öğrenciler için İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler fakültesi tek ders sınavları 1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tek Ders Sınavına girecek olan öğrencilerin 29-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında mali onaylarını almaları ve ekteki dilekçe ile fakülte […]

Muafiyet Başvuruları Hk.

Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri belirten bir Muafiyet Başvuru Formu ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not […]

Tek Ders Sınav Duyurusu Hk.

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan yaz okulu sonrasında mezuniyet aşamasına gelen ve tek dersten başarısız olan öğrenciler için İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler fakültesi tek ders sınavları 1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tek Ders Sınavına girecek olan öğrencilerin 29-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında mali onaylarını almaları ve ekteki dilekçe ile fakülte […]