Muafiyet Başvuruları Hk. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muafiyet Başvuruları Hk.

Muafiyet Başvuruları Hk.

Fakültemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri belirten bir Muafiyet Başvuru Formu ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) teslim etmesi gerekir.

Şahsen muafiyet başvurusu yapamayan öğrencilerimizin muafiyet başvuru evraklarını posta yoluyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı adresine göndermeleri gerekmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.