Tek Ders Sınavı Hk. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tek Ders Sınavı Hk.

Tek Ders Sınavı Hk.

2018-2019 Bahar Yarıyılı Tek Ders sınavları 26-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Tek ders sınavlarına girme hakkına sahip olan öğrencilerimizin Başvuru formunu doldurarak Bölümler sekreterliğine 20 Ağustos 2019 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

 

  1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.
  2. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen güz dönemi bütünleme sınavlarından sonra veyaz okulu sonrasında olmak üzere bir akademik yılda 2 kez yapılır.
  3. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veyayaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen iş günleri içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçeile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
  4. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.
  5. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır.Harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
  6.  Tek ders sınav ücreti 500 TL’dir.