Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İLANI
Üniversitemize 2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans ve Ön Lisans Programlarına  Kurum İçi Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.      
Aşağıda belirtilen kontenjanlar ve geçiş yapılabilecek bölümler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Lütfen geçiş yapılabilecek bölümler tablosuna bakarak online başvuru işleminizi yapınız.

  1. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
  2. Yatay Geçiş Başvurularımız ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN alınmaktadır. Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır. Online başvuru sistemine girilen bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
  3. Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
  4. Başvuru sonuçları hku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

ÜNİVERSİTEMİZ İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE GENEL KURALLAR
Kurumiçi yatay geçişlerde, hangi programlardan hangi programlara başvuru yapılabileceği aşağıda yer alan kontenjanlar ve bölümler tablosunda yer almaktadır.
Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranır.
Sadece aşağıda yazılan bölümler arasında kurumiçi yatay geçiş yapılabilmektedir.
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GNO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
GEREKLİ BELGELER
2 Adet Transkript ( Onaylı Olması Gerekmektedir )
ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi

Başvuru Tarihleri için Tıklayınız…http://www.hku.edu.tr/ilanlar/Kurum-ici-ve-Cift-Anadal-Yatay-Gecis-Ilani/1120/