2020-2021  Güz Yarıyılı ders seçimi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

2020-2021  Güz Yarıyılı ders seçimi

2020-2021  Güz Yarıyılı ders seçimi

2020-2021  Güz Yarıyılı ders seçimini tamamlamamış (yapmamış) olan öğrencilerimiz (Hazırlık sınıfındakiler hariç) ders seçme işlemlerini 22 Eylül 2021 Çarşamba (saat 23:59)  tarihine kadar  öğrenci bilgi sisteminden (https://obs.hku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx)  yapabilirler.