2020-2021 Güz Dönemi Eğitim-Ögretim Modeli Duyurusu Hk. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

2020-2021 Güz Dönemi Eğitim-Ögretim Modeli Duyurusu Hk.

2020-2021 Güz Dönemi Eğitim-Ögretim Modeli Duyurusu Hk.

HKÜ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLGİ NOTU – 24 EYLÜL 2020

Üniversitemizde HKÜ Senatosu kararına göre güz döneminde hibrit model uygulanacaktır. Fakültemizde derslerin yaklaşık %60’ının yüz yüze, %40’ının ise çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Derslerin bu şekilde yürütülmesine yönelik idari ve akademik çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. 

Yüz yüze yürütülecek derslerde 30 dakika ders yapıldıktan sonra salonlar 30 dakika havalandırılacak ve sonrasında yine 30 dakika ders yapılarak devam edilecektir. Tümüyle çevrimiçi ortamda yürütülecek dersler ise 1 kredi saat için 20 dakika olmak üzere en fazla 60 dakika olarak planlanmıştır. 

Yüz yüze dersler

  1. Yüz yüze derslerin yürütülmesinde sanal sınıf da kullanılacaktır. Öğrenciler, bu derslere kampüse gelerek bizzat katılabilecekleri gibi, tercihlerine göre mekândan bağımsız olarak uzaktan eğitim imkânlarıyla da katılabileceklerdir. Derslikte bir öğrenci dahi bulunsa ders, yüz yüze olarak yapılacaktır. Dersler, bizzat derslikte ve sanal sınıfta bulunan öğrencilerin etkileşimlerini ve aktif katılımlarını sağlayacak şekilde alternatif yöntemlerle zenginleştirilerek (soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası vb.) yürütülecektir. 
  2. Başlangıçta yapılan tercihlere bağlı olarak sosyal mesafe kuralına uygun sınıf planlaması yapılacağından dönem başında dersleri uzaktan almayı tercih eden öğrencilerimize daha sonra yüzyüze sınıfta ders alma imkanı verilmeyecektir.

Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Verilecek Dersler

Uzaktan eğitim bahar döneminde olduğu gibi üniversitemizin kendi uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacaktır. Platformun kullanımı konusunda öğrencilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Devam zorunluluğu 

Yüz yüze ya da çevrim içi (uzaktan Öğretim) teorik derslerin tamamında devam zorunluluğu %70’tir. Öğrenciler derslere çevrim içi ortamda katıldıkları takdirde yoklama, sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır. Öğrencinin dersliklere yüz yüze katılımı halinde ise yoklama, ıslak imza olarak ders esnasında alınacaktır. 

Ölçme ve değerlendirme

  1. Ara sınavlar çevrim içi ortamda veya ödev, proje, araştırma vb. şeklinde uzaktan gerçekleştirilebilir. Dönem sonu (final ve bütünleme) sınavlar, yüz yüze yapılacaktır. 
  2. Ara sınavın çevrimiçi gözetimsiz olarak yapılması halinde dönem sonu başarı puanına katkısı %20 olacaktır. Bu durumda final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %80 olacaktır. 
  3. Ara sınavın ödev, proje, araştırma raporu vb. üzerinden gerçekleştirilmesi halinde başarı puanı içindeki ağırlığı %40 olacaktır. Bu durumda, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60 olacaktır.
  4. Ara değerlendirmede hem çevrimiçi gözetimsiz sınav, hem de ödev, proje, araştırma planlanabilecektir. Burada çevrimiçi gözetimsiz sınavın ağırlığı %20, ödev, proje veya araştırmanın ağırlığı %20, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60 olacaktır.
  5. Ölçme değerlendirme kriterleri dönem başında öğrenciyle paylaşılacak ders izlencesinde belirtilecektir. 

Uygulama 

Yaşanan aksaklıklara müdahale için teknik ekiple birlikte her bölüm her ders için  Arş. Görevlisi görevledirecek, araştırma görevlileri tarafından oluşturulacak sanal platformlar yoluyla öğrencilere her türlü bilgilendirme çok kısa sürede yapılacaktır.

COVİD 19 salgınının gelişimine, YÖK ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi talimatlarına uygun olarak dönem içerisinde uygulamada değişiklikler yapılabilecek ve bu durum öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize duyurulacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını dilerim.

 

Prof. Dr. Mazlum ÇELİK

IISBF Dekanı

mazlum.celik@hku.edu.tr