2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavlar Hk. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavlar Hk.

2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavlar Hk.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

1. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde, sorumlu öğretim üyesi tarafından gözetimsiz şekilde yapılması karar verilmiş olan ara sınavlar 23-29 Kasım 2020 tarihleri arasında OYS üzerinden yapılacaktır. Öğretim üyeleri, bu tarihler arasında olmak şartıyla OYS sistemine uygun gördükleri günlerde sınav tanımlayabileceklerdir.

2. Öğrenciler yapılacak sınavlara ilişkin duyuruları dersin OYS sayfasından takip etmekten sorumludurlar. Ayrıca bir sınav programı yayınlanmayacaktır. Tüm öğrencilerimiz dersin öğretim üyeleri tarafından derste yapılan duyurular ile dersin OYS sayfasından yapılacak bildirimlere göre sınavlara katılım sağlayacaklardır.

3. Bilgisayarı ve/veya internet altyapısı bulunmadığı için sınava giremeyecek durumda olan öğrencilerin ilgili öğretim üyesine ve dekanlığa 20 Kasım 2020 Cuma mesai bitimine kadar bilgi vermeleri gerekmektedir.

4. Gözetimsiz yapılan ara sınavların ağırlığı azami % 20 olacaktır.

5. Sağlık sorunları nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, alacakları sağlık raporları ile birlikte ilgili yönetmelik çerçevesinde telafi sınavı için başvuruda bulunacaklardır.

6. Gözetimsiz sınav yapılmayacak olan derslerin ara sınav değerlendirmesi ders bilgi formlarında (Syllabus) ilan edildiği şekilde (Ödev, proje, sunum vb.) yapılacaktır.

7. Ara Sınav haftasında (23-29 Kasım) dersler yapılmayacaktır.

8. Tüm öğrencilerimize başarı ve sağlıklı günler dilerim.

 

 Prof. Dr. Mazlum ÇELİK

                                                                                                                                                         Dekan