2016-2017 Dönemi Yaz Okuluna Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

2016-2017 Dönemi Yaz Okuluna Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine

2016-2017 Dönemi Yaz Okuluna Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine

2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
YAZ OKULU UYGULAMASI
 

      İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yaz Okulu Uygulamasında açılacak dersler aşağıda belirtilmiş olup, öğrencilerimiz Fakültede açılmayan dersleri HKÜ Yaz Okulu Yönergesine uygun olarak diğer üniversitelerden alabilecektir. Öğrencilerin İlgili kayıt formlarını doldurarak Fakülte/Bölüm Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.

  • Öğrencilerin HKÜ'den alacakları derslerin uygunluğu Danışman ve Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanacaktır. 
  • Öğrenciler yaz okulunda HKÜ ve diğer üniversitelerden en fazla 12 krediye kadar ders alabilirler. 
  • Öğrenciler Fakülde’de açılmayan dersleri “HKU Yaz Okulu Yönergesine” uygun olarak diğer üniversitelerden alabilirler.
  • Dersler sadece fakülte bölümlerinden alınabilir.

·       Yaz okulunu HKÜ'den alacak öğrenciler EK-1 formunu doldurup ilgili onayları aldıktan sonra 1 nüshasını öğrenci işlerine 1 nüshasını da Fakülte/Bölüm Sekreterliğine vereceklerdir.
·       Diğer Üniversitelerden Yaz Okulu Dersleri Alacak Öğrenciler EK-2 formunu doldurarak Fakülte/Bölüm Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
·       Onaylı Formlarını Dekanlığa/Fakülte Sekreterliğine teslim eden öğrenciler Fakülte Yönetim Kararı ile derslerini diğer üniversitelerden alabilecekler, Onaylı Formlarını teslim etmeyen öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersler kabul edilmeyecektir.

  • Derslerin açılabilmesi için dersin en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir.
  • Yaz okulunda açılacak olan dersler başvurular bittikten sonra yapılacak değerlendirme sonucunda kesinleşecektir.
  • Yaz okulu kayıt tarihleri : 12-14 Haziran 2017

 
                   YAZ OKULUNDA AÇILACAK  DERSLER
İKT 101 İktisada Giriş I                                          UTL304 Tedarik Zinciri Yönetimi 
İKT102 İktisada Giriş II                                          UTL203 Lojistik Bilişim Sistemleri
İKT 201 Mikro İktisat I                                           SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
İKT202 Mikro İktisat II                                           İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı
İKT306 Para Teorisi ve Politikası                           İŞL303 İşletme Finansmanı
İŞL324 Marka Geliştirme ve Yönetimi                   İŞL204 Pazarlama İlkeleri                                      
İŞL223 Tüketici Davranışları                                  İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme
İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi                İŞL302 Finansal Tablolar Analizi
 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
                                                                             DEKANLIĞI